เอสโก ในกลุ่มเอ็กโก ลงนามสัญญาให้บริการงาน O&M โรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรชั่น
18 / 12 / 19

     บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ ESCO ในกลุ่มเอ็กโก โดย นายสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ ลงนามสัญญาให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) แก่โรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรชั่น ในเครือ บมจ.ราช กรุ๊ป โดย นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ บมจ.ราช กรุ๊ป และ นายธนบดี ประทุมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บจ.ราช โคเจนเนอเรชั่น เป็นเวลา 19 ปี โดยโรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรชั่น เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 110 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 10 ตันต่อชั่วโมง ตั้งอยู่ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ พิธีลงนามสัญญาฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสายสัมพันธ์ อาคารเอ็กโก โดยมี กจญ.จักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ เป็นประธานและสักขีพยานในการลงนาม