ESCO ผนึกกำลัง กฟผ. ลงนาม MOU ขยายงานด้าน O&M อย่างต่อเนื่อง
17 / 10 / 19

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ ESCO ในกลุ่มเอ็กโก โดย นายสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ  ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมมือขยายงานธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 เพื่อร่วมกันแสวงหาโอกาสและขยายความร่วมมือด้านการให้บริการงานด้านต่าง ๆ แก่โรงไฟฟ้า ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ งานวิศวกรรมและก่อสร้าง งานเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า งานบำรุงรักษา งานบริหารและจัดหาอะไหล่ งานเคมีภัณฑ์ และงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดหาบุคลากรในการสนับสนุนงานบริการด้านต่าง ๆ โดยมี ดร.กัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องสายสัมพันธ์ อาคารเอ็กโก