Open Our Highlight

          X Close Highlight
ข่าวสาร               Knowledge Learning

เอสโก ในกลุ่มเอ็กโก ลงนามสัญญาให้บริการงาน O&M โรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรชั่น

 

เอสโก ในกลุ่มเอ็กโก รับมอบประกาศนียบัตรการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 1

ESCO ผนึกกำลัง กฟผ. ลงนาม MOU ขยายงานด้าน O&M อย่างต่อเนื่อง

 

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เข้าเยี่ยมชม ศึกษาและฟังการบรรยาที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ESCO ร่วมลงนาม NED เดินหน้าให้บริการ O&M โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์ และวังเพลิงโซลาร์ ต่อเนื่อง

 

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์

เอ็กโก กรุ๊ป เปิด บจ. อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 สปป.ลาว

 

เอสโกร่วมงาน "รัฐเอกชนร่วมใจ ขับเคลื่อนธุรกิจไทยไร้สินบน"

เอสโกได้รับรางวัล “Partnership Supplier Award” จากบีแอลซีพี

 

เอสโกร่วมงานเสวนาในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ

การลงนามสัญญางาน O&M โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา

 

เอสโก ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง CAC

เอสโกได้รับรางวัล Preferred Supplier Award ประเภทผู้ให้บริการ จากบีแอลซีพี ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน

 

*****ESCO ได้รับรางวัล Performance Excellence award จาก BLCP*****

กฟผ. และ บริษัท ESCO ลงนาม MOU ครั้งที่ 4 ร่วมมือขยายงานธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

 

เอ็กโก กรุ๊ป รุกลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ต่อเนื่อง ซื้อหุ้นโครงการ SPP5

เอ็กคอมธารา สร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านแม่กระบุง จังหวัดกาญจนบุรี

 

เอ็กโก กรุ๊ป ชวนคนรุ่นใหม่ไขความลับธรรมชาติ ในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 38


  • Company Profile


  • O&M Services

    บริการด้านงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า


  • Maintenance Services

    บริการด้านการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม


  • Engineering & Energy Services

    บริการด้านวิศวกรรม ก่อสร้าง และการฝึกอบรม