บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์
11 / 03 / 19

 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 คุณสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่องให้กับ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง โดยมี  นายแพทย์สุรทิน มาลีหวล  ผู้อำนวยการ  ของโรงพยาบาล ฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ  เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์กับบุคคลทั่วไป