เอ็กโก กรุ๊ป เปิด บจ. อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 สปป.ลาว
15 / 01 / 19

 เอ็กโก กรุ๊ป โดย กจญ.จักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ และ คณะผู้บริหาร ร่วมทำพิธีเปิดบริษัท อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) ในกลุ่มเอ็กโก กับ EDL-GEN Operation and Maintenance Service Sole Company Limited (EDL-GEN O&M) เพื่อให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา โครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 ใน สปป.ลาว ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และมีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2565 รวมทั้งให้บริการงานด้านอื่นๆ แก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ใน สปป.ลาว

ภายในงานได้รับเกียรติจาก เรือเอกชัชวรรณ สาครสินธุ์ อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์  ท่าน ป.อ.ดาววง พอนแก้ว หัวหน้าห้องการกระทรวง กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว และ ท่านนางรัตนา ประทุมวัน ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ  เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมลาวพลาซ่า เวียงจันทน์ สปป.ลาว
สำหรับ บริษัท อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 USD ซึ่งทางเอสโก ถือหุ้น 40% และ EDL-GEN O&M ถือหุ้น 60%