Open Our Highlight

          X Close Highlight
ESCO CSR ข่าวสาร               Knowledge Learning

เอ็กโก กรุ๊ป ชวนคนรุ่นใหม่ไขความลับธรรมชาติ ในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 38

เอ็กโก กรุ๊ป ชวนคนรุ่นใหม่ไขความลับธรรมชาติ ในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 38

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เข้าเยี่ยมชม ศึกษาและฟังการบรรยาที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

 

ESCO ร่วมลงนาม NED เดินหน้าให้บริการ O&M โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์ และวังเพลิงโซลาร์ ต่อเนื่อง

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์

 

เอ็กโก กรุ๊ป เปิด บจ. อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 สปป.ลาว

เอสโกร่วมงาน "รัฐเอกชนร่วมใจ ขับเคลื่อนธุรกิจไทยไร้สินบน"

 

เอสโกได้รับรางวัล “Partnership Supplier Award” จากบีแอลซีพี

เอสโกร่วมงานเสวนาในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ

 

การลงนามสัญญางาน O&M โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา

เอสโก ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง CAC

 

เอสโกได้รับรางวัล Preferred Supplier Award ประเภทผู้ให้บริการ จากบีแอลซีพี ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน

*****ESCO ได้รับรางวัล Performance Excellence award จาก BLCP*****

 

กฟผ. และ บริษัท ESCO ลงนาม MOU ครั้งที่ 4 ร่วมมือขยายงานธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

เอ็กโก กรุ๊ป รุกลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ต่อเนื่อง ซื้อหุ้นโครงการ SPP5

 

เอ็กคอมธารา สร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านแม่กระบุง จังหวัดกาญจนบุรี

เอ็กโก กรุ๊ป ชวนคนรุ่นใหม่ไขความลับธรรมชาติ ในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 38

 


  • Company Profile


  • O&M Services

    บริการด้านงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า


  • Maintenance Services

    บริการด้านการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม


  • Engineering & Energy Services

    บริการด้านวิศวกรรม ก่อสร้าง และการฝึกอบรม