Open Our Highlight

          X Close Highlight
ESCO CSR ข่าวสาร               Knowledge Learning

เอ็กโก กรุ๊ป ชวนคนรุ่นใหม่ไขความลับธรรมชาติ ในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 38

เอ็กโก กรุ๊ป ชวนคนรุ่นใหม่ไขความลับธรรมชาติ ในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 38

เอสโกได้รับรางวัล “Partnership Supplier Award” จากบีแอลซีพี

 

เอสโกร่วมงานเสวนาในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ

การลงนามสัญญางาน O&M โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา

 

เอสโก ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง CAC

เอสโกได้รับรางวัล Preferred Supplier Award ประเภทผู้ให้บริการ จากบีแอลซีพี ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน

 

เปิดแล้ว โรงอาหารเอสโก 1 ต.ค.58

*****ESCO ได้รับรางวัล Performance Excellence award จาก BLCP*****

 

กฟผ. และ บริษัท ESCO ลงนาม MOU ครั้งที่ 4 ร่วมมือขยายงานธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

ประกาศผลการจับฉลากรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 12 คัน

 

ข่าวสารความปลอดภัย - การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในกาีรทำงาน

ประกาศจำหน่ายรถยนต์บริษัทฯ

 

เอ็กโก กรุ๊ป รุกลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ต่อเนื่อง ซื้อหุ้นโครงการ SPP5

เอ็กคอมธารา สร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านแม่กระบุง จังหวัดกาญจนบุรี

 

เอ็กโก กรุ๊ป ชวนคนรุ่นใหม่ไขความลับธรรมชาติ ในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 38


  • O&M Services

    บริการด้านงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า


  • Maintenance Services

    บริการด้านการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม


  • Engineering & Energy Services

    บริการด้านวิศวกรรม ก่อสร้าง และการฝึกอบรม